Home // Imprejurimi // Obiective turistice in zona

Obiective turistice in zona

MONUMENT

SAT

DESCRIERE

Conacul Bălăceanu Stolnici şi Moara Sf. Paraschiva. Biserica Sf. Nicolae  Stolnici Cuprinde conacul şi anexele gospodăreşti, moara Sf. Paraschiva şi Biserica Sf. Nicolae construită în anul 1747 şi refăcută de familia Bălăceanu în anul 1982 
Biserica Adormirea Maicii Domnului Cochineşti Construită în anul 1794, renovată în anul 1921, la care s-au efectuat lucrări de conservare-restaurare a  picturii murale
Biserica cu Hramul Cuvioasa Paraschiva şi Sf. Nicolae Cochineşti Construita în anul 1797, renovată în anul 1886, cu fragmente de frescă exterioară
Biserica Cuvioasa Paraschiva Cotmeana Construita din lemn, cu pictură exterioară, cu acoperiş din sită, datată din anul 1847
Biserica Sf. Nicolae şi Paraschiva Vlăşcuţa Construita în sec. al XIX-lea, refăcută între anii 1912-1926, pe vechea fundaţie
Castrul roman Izbăşeşti Aşezat pe piemontul dealului, înconjurat de Valea din Albu, cu o suprafaţă de 5000 mp. Aici s-au efectuat săpături arheologice în anii 1994-1996