Home page

      Rusaliile sunt una din cele mai mari sărbători ale poporului român. Pline de adânci şi multiple semnificaţii folclorice şi etnografice, o moştenire de la strămoşii noştri, romanii…

    Căluşarii deschideau şi închideau Rusaliile. Ei colorau aceste zile, dându-le un farmec deosebit şi o strălucire cu adevărat sărbătorească. Nu se puteau concepe Rusaliile fără căluşari. Toţi îi aşteptau. Fiecare vrea să-i vadă jucând în bătătura casei, iar cei cu stare cereau să le facă „Războiul”, teatru în toată accepţia, manifestare integrală de teatru popular. Rusaliile fără Căluş ar fi fost o dramă sufletească pentru tot satul. Ar fi fost o lipsă pe care toţi o simţeau şi o sufereau fizic. Căluşul era aşteptat şi dorit de toţi, El făcea parte integrantă din viaţa folclorică, afectivă şi etnografică a satului.

      Căluşarii nu se înfăţişează pretutindeni la fel, nu au rămas aceiaşi de-a lungul timpului. Jocul a rămas comun tuturor spaţiilor geografice, dar celelalte elemente componente sunt diferite. De altfel, nici jocul nu este acelaşi pentru toată ţara. Prin aceasta înţelegem tot repertoriul de dansuri ale căluşarilor care se deosebeşte, uneori de la un sat la altul. Cu această ocazie se cuvine să precizăm că nu există un joc anume al căluşului. O suită de manifestări coregrafice alcătuiesc Căluşul.